banner1

Communicatie

Weekrapport

Een boekje ter ondersteuning van de directe communicatie tussen school en ouders (leerling).

Per periode van 13 weken ontvangt de Onderbouwleerling het boekje en zal elke week door ouders en mentor ondertekend worden. In het boekje kunnen per week door beiden (school/docenten en door ouders) opmerkingen geplaatst worden. Allerlei zaken in de communicatiesfeer kunnen hierin gemeld worden zoals: dokter-tandarts bezoeken, kort verlof aanvragen, opmerkingen over voortgang leerling, cijfers/ scores, positieve zaken/complimenten, afspraken voor gesprekken etc.

Voor de bovenbouwleerling gebruiken we Magister.

Magister

Een digitaal cijfer registratie systeem dat door ouders via internet toegang geeft tot het bekijken van de (cijfer) voortgang van het eigen kind. De docenten registeren na het behalen van een toetscijfer dit in magister. Zo blijven ouders elk moment op de hoogte van de behaalde cijfers van hun kind. Overigens is het in deze dus de actieve opdracht aan de ouders om zelf magister regelmatig in te zien en zuinig te zijn op de eenmalig aangeleverde inlogcodes.

Its Learning

Een digitale leeromgeving op internet, voor intern gebruik (dus niet voor ouders wiens kind nog niet op Thamen zit) waarop veel algemene en klas specifieke informatie staat voor elke leerling en ouders. Vrijwel alle informatie is hier te vinden op de klassenpagina en het leerlingenplein.

Zaken die te vinden zijn op Its:

  • Klassenpagina:
    informatie specifiek voor de klas waarin de leerling zit.
  • Leerlingenplein:
    informatie voor alle leerlingen van de school of voor een of meer jaarlagen.

Overigens is het in deze dus de actieve opdracht aan de ouders (en leerling!) om zelf Its Learning regelmatig in te zien en zuinig te zijn op de eenmalig aangeleverde inlogcodes. Inloggen gebeurt via de code die aan de leerling is gegeven.
Its