Dyslexie- en dyscalculie

Uitgangspunt bij onze dyslexiebegeleiding is dat de leerling zich zelfstandig leert redden met de dyslexie en de hulpmiddelen die bij hem of haar passen en verder helpen. Dyslexie gaat immers (helaas) niet over. Op school is een programma (L2S) beschikbaar dat de leerling en docenten kunnen gebruiken om toetsen en lesstof voor te lezen. Tevens krijgt elke leerling een eigen dyslexiekaart.

Over het dyslexiebeleid hebben wij een speciale folder gemaakt. Voor leerlingen van Thamen is het programma L2S vanaf voorjaar 2018 gratis beschikbaar om thuis te gebruiken. Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij/zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft recht op bepaalde faciliteiten. Deze zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat.