Opleidingsschool Thamen

Geaccrediteerde Opleidingsschool

Met veel plezier en enthousiasme leiden wij op Thamen sinds jaar en dag docenten op. Veel van onze oud studenten werken inmiddels als bevoegd docent op Thamen of binnen onze stichting IRIS. Een aantal van deze oud-studenten zijn inmiddels zelf actief als werkplekbegeleiders. We kunnen dan ook met recht stellen dat het opleiden van leraren diep verankerd is binnen onze organisatie. In 2015 is de kwaliteit van onze opleidingsschool door de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) wederom vastgesteld. Dit heeft er toe geleid dat wij zijn geaccrediteerd als Opleidingsschool.

 

Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.
Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

 

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie: www.opleidingsschoolrosa.nl

Omscholen naar docent?

De onderwijs-website www.talentalsdocent.nl is vanaf nu online! Talent als docent is een nieuw project in de regio’s Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam. Het project is opgezet om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs terug te dringen en uitval van docenten te verminderen. Via het platform ondersteunt het (potentiële) starters en helpt het bij de professionalisering van opleiders, begeleiders en coaches.

Aanbod website

Talent als Docent wil persoonlijke en heldere informatie over mogelijkheden en kansen in het voortgezet onderwijs geven. De verschillende routes naar het docentschap worden duidelijk uiteengezet om zo potentiële docenten te informeren. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten en trainingen georganiseerd om het oriëntatieproces te verdiepen en te versnellen. Het is ook mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen om persoonlijk advies te krijgen van experts.

 

Voor docenten, opleiders, begeleiders en coaches is er een breed aanbod op de website. Zo zijn er trainingen, masterclasses en netwerkbijeenkomsten voor docenten, docentbegeleiders en hr-medewerkers in de regio. Tevens biedt Talent als docent ondersteuning aan scholen bij het (door-)ontwikkelen van begeleidingstrajecten voor startende docenten. Zo geeft Talent als docent vorm aan het motto “Docent worden, zijn én blijven!”

Achtergrond project

Talent als Docent wordt gefinancierd door het ministerie van OCW voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Dit project wordt omarmd door de besturen van alle betrokken VO-scholen in de regio. De VO-besturen Dunamare Onderwijsgroep en IRIS-CVO zijn penvoerders van het project.

Eerste activiteiten

Talent als docent is gestart met de eerste activiteiten. Zo zijn op 17 november en 3 december de eerste online informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de overstap naar het voortgezet onderwijs overwegen.

 

Voor leidinggevenden en hr-medewerkers van de betrokken scholen zijn er al verschillende online informatiebijeenkomsten geweest.