Verzuim en verlof

U kunt zich hier melden:

 • Bezoek arts, tandarts, orthodontist en ander soortgelijke afwezigheid.
  Graag melden vóórdat uw kind weg is of gaat. Dit kunt u doorgeven via verzuim@thamen.nl.

 • Ziekmelden van uw kind.
  Graag vóór 10 uur op dezelfde dag. Een ziekmelding kan alleen telefonisch worden doorgegeven via (0297) – 563 192.

  Niet gemeld is ongeoorloofd afwezig.

 • Verlofaanvragen.
  Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier downloaden. Deze graag ingevuld sturen naar desbetreffende leerlingcoördinator. 
  Aanvraagformulier vakantie en verlof Vakcollege Thamen