Vensters voor Verantwoording

IRIS scholen presenteren schoolresultaten op eigen website

Alle scholen die zijn aangesloten bij IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, presenteren voortaan de schoolprestaties via hun eigen websites. Het gaat hier om de Haemstede-Barger Mavo in Heemstede, het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, het Kaj Munk College in Hoofddorp, het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep en Vakcollege Thamen in Uithoorn. Belanghebbenden, zoals ouders, kunnen voortaan online zien hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond.

 

In het project Vensters voor Verantwoording van de brancheorganisatie VO-raad is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Op deze manier geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad.

De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. De informatie dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden.

 

De “IRIS-scholen” waren vanaf het begin betrokken bij het project en publiceren de gegevens nu via de eigen website. Zij hanteren alle het beleid van openheid, laten zien wat je doet en luisteren naar de omgeving. Reacties op de gegevens worden dan ook zeer op prijs gesteld, zodat de scholen zich nog verder kunnen verbeteren.