Downloads

Onderwijsresultaten

Hier is aangegeven hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met de landelijke gemiddeldes op de onderdelen: het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw en de examenresultaten.

 

Onderwijsresultaten Vakcollege Thamen