Iris-school

Vakcollege Thamen: IRIS-school

Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Vakcollege Thamen (Uithoorn), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede) en Kaj Munk College (Hoofddorp). Samen verzorgen deze zes scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen.

Het bestuur

IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur, en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het management-team van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede.

Visie van IRIS
“ Leerlingen en docenten worden steeds meer partner in wat ze leren en hoe ze dat doen om zo niet alleen het beste in zichzelf, maar ook in elkaar naar boven te halen. IRIS staat voor Motivatie om te leren”

Motivatie om te leren

Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd. In haar toekomstbeleid Motivatie om te leren vormen Motivatie om te leren, Organisatie van het onderwijs, Leiderschap en Kansengelijkheid de onderwerpen waar IRIS en haar scholen zich de komende jaren op zullen gaan richten.

 

IRIS en haar scholen staan open naar de omgeving en stimuleert de betrokkenheid van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Motivatie om te leren is online beschikbaar op de website van de school of op te vragen via secretariaat@iris-cvo.nl.

 

Meer informatie over IRIS is te vinden op de website www.iris-cvo.nl.