Mobiliteit & Transport

Het vernieuwde examenprogramma vmbo biedt kansen om de opleidingen vmbo in het profiel Mobiliteit & Transport (M&T) zodanig in te richten dat recht gedaan wordt aan de ambitie van de leerling betreffende zijn/haar werk- en studieloopbaan en aan de behoefte in de regio. Het vernieuwd vmbo kenmerkt zich door aanbod van 9 profielen, waaronder het profiel Mobiliteit & Transport.


Elk profiel is opgebouwd uit 4 profieldelen en 4 keuzedelen. De profieldelen zijn vastgelegd, zo ook voor het profiel M&T. De 4 keuzedelen zijn niet vastgesteld, de school kan zelf vaststellen welke combinaties van keuzedelen aangeboden worden. Een keuzedeel uit een ander profiel, bijvoorbeeld Economie & Ondernemen, behoort ook tot de mogelijkheden. Zo zijn voor elke school diverse scenario’s te bedenken. Welke scenario’s aangeboden worden zal afhangen van interne (school-organisatorische) factoren, maar zeker ook van de doelgroep, van de doorstroommogelijkheden in de regio (ROC’s) en van de regionale economische agenda (de huidige en toekomstige speerpunten)

Profieldelen:
 1. Motorconditie testen
 2. Wielophanging en carrosserie
 3. Verlichting en comfortsystemen
 4. Transport
Keuzedelen:
 1. Verbrandingsmotoren
 2. Aandrijf en remsysteem
 3. Elektronica
 4. Fietstechniek
 5. Gemotoriseerde tweewieler
 6. Operationele magazijnwerkzaamheden
 7. Ritvoorbereiding en ritafhandeling