Kader

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

 

Bij de beroepsgerichte leerweg wordt de basis gelegd voor een beroepsopleiding die zijn vervolg krijgt in een middelbare beroepsopleiding. De kaderberoepsgerichte leerweg  leidt op voor kaderfuncties en geeft toelating tot de niveaus 3 en 4 van het MBO.  


De leerlingen doen eindexamen in vier algemene vakken (kerndeel) en een beroepsgericht vak of een beroepsgericht programma (kern en verrijking). Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Mobiliteit & Transport
  • Dienstverlening & Producten

 

Met een kaderberoepsgericht advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze leerweg.