Kader/MAVO Kansklas

Kaderberoepsgerichte / mavo-route Kansklas

Deze kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de mavo willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen. In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het hoogste niveau en krijgen ze de kans om eveneens aan het hogere, naastliggend niveau te werken. Dat laatste vraagt extra inspanningen van de leerling en docent. Wanneer blijkt dat de extra stof en toetsing binnen het bereik van de leerling ligt, wordt de leerling het volgende jaar geplaatst in een klas van het hogere, naastliggende niveau. Wanneer dat hogere niveau niet behaald wordt vervolgt de leerling de opleiding in klas 2 op het aanvankelijk ingestroomde niveau.

 

Beide leerwegen leiden op voor kaderfuncties en geven toelating tot de niveaus 3 en 4 van het MBO. Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor de theoretische of de kader beroepsgericht leerweg.