Onze visie

Vakcollege Thamen

Op Vakcollege Thamen leer je door doen en ontwikkel je met elkaar. Dit willen we bereiken door leerlingen te stimuleren in hun leerproces, te leren ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen (worden). 

 

De taak van Vakcollege Thamen is om uit te blinken in de pijlers pedagogisch klimaat en organisatie van het onderwijs. Met deze punten willen wij als Vakcollege Thamen gevolg geven aan onze visie:

Pedagogisch klimaat

Een sterk pedagogisch klimaat bestaat uit voorwaarden om goed te kunnen leren. Op Thamen hechten we veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat. 
We hebben oog voor de individuele leerbehoefte van iedere leerling in de vorm van ‘gekaderde vrijheid’. Daarom bieden wij structuur en duidelijke regels, maar ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Want, tegelijkertijd weten we: geen leerling is hetzelfde.

 

Dit proberen wij zo goed mogelijk te realiseren door middel van: 

 • Differentiatie: Door zoveel mogelijk te differentiëren sluiten we aan bij wat je kunt en waarin je je verder kunt ontwikkelen 
 • Het uitdagen van leerlingen: We dagen je uit te ontdekken wat je kan door het brede onderwijsaanbod (themaklassen, keuze- en profieldelen) in een uitdagende omgeving: ons Skills Lab
 • Het bieden van gelijke kansen: We geven zoveel mogelijk onderwijs op maat. Zo kom je door de kansklassen op het niveau dat bij je past
 • Het helpen ontwikkelen van zelfredzaamheid: Bij het zelfstandig worden hoort goede begeleiding bij het maken van de juiste keuzes die passen bij je eigen ontwikkeling, voor de rest van je leven en voor je studie.
 • Het geven van persoonlijke aandacht: Door de uitgebreide zorgstructuur, docenten die je goed kennen en onze leerlingcoördinatoren die in de buurt zijn als het nodig is willen wij je goed leren kennen en ondersteunen waar nodig. 

“Leren door doen, ontwikkelen met elkaar”

De organisatie van het onderwijs

Vakcollege Thamen haalt de buitenwereld naar binnen en geeft hiermee het onderwijs betekenis. Dat doen wij van het eerste tot en met het laatste leerjaar, bij zowel de theoretische als de praktische vakken én op alle niveaus.  

Dit realiseren wij door middel van:

 • Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn tussen niveaus en leerjaren.
  De leerlijnen die wij gebruiken per vak en de methodische opbouw daarvan, lopen door over alle leerjaren en niveaus. Wij proberen om elke leerling elk jaar uit te dagen in nieuwe ervaringen die doorlopen uit de voorgaande jaren. Zo kunnen leerlingen geleerde vaardigheden gebruiken en eigen maken in alle leerjaren. 
 • Het samenwerken met de beroepspraktijk
  We proberen de beroepspraktijk naar de school te halen. Projecten en het lopen van stages zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Leerlingen leren hierdoor hoe de praktijk van hun interesse is en zien vooral de overeenkomsten tussen verschillende vakken.  
 • Het integreren van formatief lesgeven en evalueren
  Formatief lesgeven houdt in dat leerlingen hun eigen doelstellingen maken en zich dus ontwikkelen op wat zij, binnen het gestelde kader, zelf willen verbeteren. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces voor dat vak. 
 • Het investeren in persoonlijk contact tussen leerlingen en medewerker
  Binnen de organisatie hebben wij leerlingcoördinatoren per leerjaar. Hiermee zorgen we voor nauw contact tussen docent en leerling. Leerlingen hebben een aanspreekpunt bij dilemma’s en de coördinatoren kunnen deze snel oppakken en zorgen dat de de leerlingen gehoord, geholpen en eventueel aangesproken worden op een constructieve manier. 
 • Het vroegtijdig ontwikkelen van ICT-vaardigheden
  Wij maken ons sterk voor het ontwikkelen van ICT- vaardigheden. Ons onderwijs is ingericht met het gebruik van een eigen laptop. Daarnaast zijn er KWT- uren ingericht om de leerlingen op een goede manier vaardig te maken met een laptop. Hier leren zij het functionele gebruik van ICT waarvan zij na hun schooltijd profijt hebben. 
 • Het intensief samenwerken met ouders en leerlingen
  Elke periode hebben wij driehoekgesprekken met ouder(s), leerling en mentor. Hierin bespreken we de voortgang, eventuele dilemma’s, plan van aanpak, interesses en leeropbrengsten van leerlingen. Dit heeft als doel dat de ouders betrokken en op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind op school. 
 • Het faciliteren van een uitgebreide zorgstructuur en onderwijsondersteuning
  Vakcollege Thamen heeft een uitgebreide zorgstructuur met onderling korte lijnen. Er zijn twee ondersteuningscoördinatoren, een eigen orthopedagoog, twee begeleiders passend onderwijs en een trajectvoorziening. In de trajectvoorziening krijgen leerlingen ondersteuning bij hun schoolwerk en het naar school gaan waar dat de mentorzorg overstijgt en er een extra arrangement nodig is om in het regulier onderwijs te kunnen blijven. De begeleider passend onderwijs ondersteunt tevens onze docenten bij het lesgeven aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.