Basis

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

 

Bij de beroepsgerichte leerweg wordt de basis gelegd voor een beroepsopleiding die zijn vervolg krijgt in een middelbare beroepsopleiding. Bij de basisberoepsgerichte leerweg is het programma minder theoretisch dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg.

 

De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of een beroepsgericht programma en hebben daardoor toe­gang tot niveau 2 van het MBO. Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Mobiliteit & Transport
  • Dienstverlening & Producten

 

Met een basisberoepsgericht advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze leerweg