Aanmelden brugklas

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8,

Vanaf dit schooljaar vinden alle aanmeldingen voor de brugklas in de regio Amstelland digitaal plaats. De landelijke aanmeldweek is van 25 maart t/m 31 maart.


Leerlingen uit de regio Amstelland:

Van de basisschool ontvangt u instructies hoe u uw kind kunt aanmelden via ELK.


Buitenleerlingen (bijv. uit De Ronde Venen):

Via de volgende link https://www.swvam.nl/school/informatie-kernprocedure-amstelland vindt u de instructies voor de digitale aanmelding.


De nieuwe leerlingen hoeven donderdag 16 of vrijdag 17 april 2025 niet naar Vakcollege Thamen te komen voor de inschrijving, want de inschrijvingen zijn afgerond. U hoeft geen inschrijfformulier van Vakcollege Thamen in te vullen. 


Heeft u de wens dat uw kind op een lager niveau wordt geplaatst dan het gegeven basisschooladvies en/of, indien mogelijk, wel/niet wordt geplaatst bij bekenden, dan kunt u dit ook aangeven bij mevr. A. de Boer (a.deboer@thamen.nl).


Zie ook: