Aanmelden brugklas

Van maandag 6 maart t/m donderdag 9 maart van 16.00 tot 19.00 uur zijn wij aanwezig in de aula om de formulieren aan te nemen en vragen te beantwoorden. Bent u niet in de gelegenheid om dan te komen dan kunt u de formulieren overdag afgeven bij de receptie of in de brievenbus van de school doen. Dit kan in de gehele week van maandag 6 maart t/m vrijdag 9 maart. U kunt ook per post of e-mail het formulier opsturen:

Vakcollege Thamen t.a.v. leerlingenadminstratie Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Annemieke de Boer leerlingenadministratie: a.deboer@thamen.nl.

Meenemen:

  • Inschrijfformulier met advies van de basisschool (uitdraai ELK loket)
  • Kopie onderzoeksrapport van bijvoorbeeld dyslexie of ADHD