Aanmelden brugklas

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8,

 

Vanaf dit schooljaar vinden de aanmeldingen voor de brugklas in de regio Amstelland voor het eerst digitaal plaats via ELK. De basisschool zal u daarbij begeleiden. De landelijke aanmeldweek is van 25 maart t/m 30 maart.

 

Vakcollege Thamen is in de aanmeldweek open van maandag 25 t/m donderdag 28 maart van 16:00 – 18:00 uur voor:

 

– Aanmeldingen van buiten regio Amstelland (bijv. uit de gemeente De Ronde Venen of Haarlemmermeer). U kunt het aanmeldformulier op Vakcollege Thamen invullen, langsbrengen of opsturen t.a.v. A. de Boer (a.deboer@thamen.nl). Zie hier het formulier: Inschrijf-aanmeld formulier Vakcollege Thamen 2024-2025

– Vragen over de aanmelding of de school. 

 

Heeft u de wens dat uw kind op een lager niveau wordt geplaatst dan het gegeven basisschooladvies en/of, indien mogelijk, wel/niet wordt geplaatst bij bekenden, dan kunt u dit ook aangeven bij mevr. A. de Boer (a.deboer@thamen.nl).