MAVO-Onderbouw

De mavo-leerweg:

De leerlingen doen examen in zes algemene vakken. De combinatie van de vakken is gericht op de vervolgopleiding en moet dus vóór het 4e leerjaar worden gekozen.

 

Het vakkenpakket dat gegeven wordt bestaat hoofdzakelijk uit theoretische vakken.

 

De leerlingen krijgen daardoor over het algemeen toegang tot enerzijds het HAVO, anderzijds tot de lange opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs van het MBO (niveau 3 of 4).

 

Met een mavo-advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor de mavo