Thamen nieuws

Profielwerk stuk ?

Onder grote belangstelling van ouders, personeel van onze school en andere geïnteresseerden hebben de leerlingen van 4 mavo hun profielwerkstukken gepresenteerd. De aula was zo ingericht, dat de vierdeklassers hun gemaakte werk konden laten zien en er over konden vertellen.

Lees verder »

Projectweek klas 2

De leerlingen van klas 2 zijn in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op werkbezoeken geweest, hebben opdrachten gedaan en op school een presentatie gegeven voor ouders en belangstellenden. Enkele bedrijven die onze toppers mochten ontvangen waren Royal Flora Holland, Breewel Transport BV, UBA Bouw BV, Van Klaveren Plant en Autobedrijf Van Rijn. Voor iedereen was het een leuke en leerzame week !

Lees verder »

Paarse Vrijdag

Vrijdag 9 december was het landelijke Paarse Vrijdag, ook op Vakcollege Thamen. De school was passend versierd, personeel en leerlingen droegen kleding met paarse accenten en er was in school en in de lessen aandacht voor diversitei

Lees verder »

Kijken, kijken en soms kopen

Vorige week was er op Thamen de opleidingenmarkt, waar veel beroepsscholen zich van hun beste kant lieten zien om leerlingen van klas 3 en 4 voor te lichten, te adviseren én alvast te werven.

Lees verder »