Samen op Thamen

Op 11 november hebben wij het project ‘Samen op Thamen’ gedraaid. Hierin staat de diversiteit in de maatschappij centraal. We hebben het schoolbreed gehad over lichamelijke en geestelijke beperkingen, culturele diversiteit en seksuele diversiteit. Ook kwamen er gastsprekers op school. Op de foto zie je klas 1 die met “lichamelijke beperkingen” (leerlingen kregen lintjes om de benen zodat ze moeilijker lopen) een parcours aflegt. Aan alle organisatoren, docenten en leerlingen: bedankt! Volgend jaar zijn we er weer bij!