Paarse Vrijdag

Vrijdag 9 december was het landelijke Paarse Vrijdag, ook op Vakcollege Thamen. De school was passend versierd, personeel en leerlingen droegen kleding met paarse accenten en er was in school en in de lessen aandacht voor diversiteit.