Arbeidsvoorwaarden

De stages op Thamen zijn de eerste acht weken voor iedereen onbetaald. Na acht weken vindt het eerste gesprek plaats. Indien uit dit gesprek blijkt dat de student activiteiten uitvoert die niet direct vallen onder de stage-activiteiten (jij er dus geen studiepunten voor krijgt) kan het zijn dat er een uitbetaling plaatsvindt. Binnen onze stichting IRIS is de hoogte van de betaling vastgelegd in het Regelement ‘Betaling van Studenten’. Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn met het opleidingsinstituut en in de stage-handleiding zijn terug te vinden en de artikelen die in de cao VO staan.