Wij bieden studenten...

…een uitgebreid opleidingsprogramma waarbinnen jij (als student) zelf vorm en richting geeft aan je eigen ontwikkeling. Op Thamen zijn er zowel werkplekbegeleiders als schoolopleiders die je in dit proces ondersteunen. Je wordt gekoppeld aan een opgeleid en gecertificeerd werkplekbegeleider van jouw vak.

 

De werkplekbegeleider (WPB-er) is voor jou het eerste aanspreekpunt zodra je stage begint. Samen voeren jullie begeleidingsgesprekken n.a.v. de stage-activiteiten. Je werkplekbegeleider helpt je met het omzetten van je leerdoelen uit je POP in een activiteitenplan. Naast de aansturing door de werkplekbegeleider zijn er op Thamen twee schoolopleiders actief. Zij verzorgen de werkcolleges op woensdagochtend van 8.15-10.00 uur, waar alle studenten (verplicht) bij aanwezig zijn. Voor de 1e jaars studenten is dit (eveneens verplicht) vanaf februari op de donderdagochtend. De instituut opleider beoordeeld de stage in nauw overleg met de schoolopleider en de werkplekbegeleider.

 

Monitoring van jouw ontwikkeling gebeurt structureel op drie momenten in het jaar. We voeren een welbevindengesprek na 8 weken, een functioneringsgesprek halverwege het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats, dat resulteert in een cijfer voor jouw werkplekleren. Enige uitzondering zijn de eerstejaars waar twee gesprekken plaatsvinden i.v.m. de start in februari.