Opleidingsprogramma

Aangezien wij het belangrijk vinden dat jij als student zelf vorm en richting geeft aan je eigen ontwikkeling, vragen we alle studenten een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) te schrijven. Hierin leg je voor de verschillende competenties vast waar je staat (wat kan ik al), wat je wilt leren (leervragen) en hoe je dat gaat aanpakken. Tijdens de werkcolleges helpen de schoolopleiders en je medestudenten je jouw POP verder te concretiseren en om te zetten in mogelijke leerwerktaken (LWT). Met deze leerwerktaken ga je vervolgens aan de slag met je werkplekbegeleider. Afhankelijk van je eigen ontwikkeling (sfase) kunnen deze leerwerktaken van alles zijn. Zo hebben de studenten bijvoorbeeld een eigen hulplesbureau ontwikkeld waarin iedereen participeert, observeren zij docenten, ontwikkelen lesmateriaal, wonen vergaderingen bij en een aantal verzorgen geheel zelfstandig lessen. Op deze leerwerktaken leer je zelfstandig te reflecteren, daar is je werkbegeleider bij behulpzaam. Ook draag je er zorg voor dat je verschillende soorten materiaal , verzameld in je (digitale) portfolio.