Werkcolleges

Tijdens de werkcolleges op woensdag-, (2e, 3e en lio-studenten) of donderdag-ochtend (1e jaars) komen alle studenten bijeen. De schoolopleiders zorgen op deze ochtenden voor een gevarieerd programma dat aansluit bij de verschillende ontwikkelvragen van de studenten. De werkcolleges worden gegeven in een speciaal vrijgemaakt opleidingslokaal op Thamen. Deze ochtenden bespreken we de stage-ervaringen met elkaar door bijvoorbeeld intervisievormen toe te passen en / of de verschillende ervaringen theoretisch te onderbouwen zodat je na elke bijeenkomst weer vol nieuwe ideeën en inzichten de stagedag ingaat.