Projecten

Dansproject 'Schooldance'

Al negen jaar lang hebben de brugklassers (klas 1) in februari een geweldig bewegingsproject, want dat is het eigenlijk. Op een tiental locaties in de school werken brugklassers onder begeleiding van de Dansacademie van het Novacollege aan drie minuten durende voorstelling waarin beweging (op muziek) centraal staat. De gekozen locaties bieden ruimschoots de gelegenheid om er theatraal accent aan te geven. En dat is bij deze editie van het dansproject ook zeker weer gebeurd.

Waste Away

Zoals de naam al zegt in het Engels, “Weg met verspilling”.


Dit project in klas 2 wordt gedaan om de leerlingen bewust te maken van onnodig afval, van het gebruik van plastic, van vervuiling overal en wat we nu eraan kunnen doen om onze wereld voor de toekomst leefbaar te kunnen houden.


De leerlingen bezoeken het scheidingsdepot in Uithoorn, krijgen enkele lessen over het onderwerp afval en maken een grote collage over dit onderwerp. Een jury, bestaande uit onder meer leden van de gemeenteraad van Uithoorn, bepaalt welke groep de mooiste collage heeft gemaakt.

Cultuurdag

Klas 3 beleeft elke jaar weer een fantastische dag als veel docenten “eens een andere les geven” dan ze gewend zijn. Docenten bedenken ludieke workshops waar de derdeklassers op inschrijven. Gedurende 2 lesuren wordt er door de docent een “doe-workshop” gedaan die totaal anders is dan de reguliere lessen. Zo leren de leerlingen dat er “meer is dan alleen maar de gewone vakken”.


De cultuurlessen van dit jaar gingen over:
-bloemschikken- American BBQ – Heel Thamen bakt – Maak je eigen Broodplank – Graffity – Phonoscoop – Hair art – Pop art – Scraphead – Archery tag – Mode- Selfies – Beats ’n Drums – Cartoon – Escape room – Fotografie

Team Alert

Verkeersveiligheid en brugklassers, een onderwerp dat aandacht verdient. In dit eendaagse project gaan vier mensen van Team Alert (organisatie van Veilig Verkeer Nederland) aan de slag met het bewust maken van gevaarlijk gedrag in het verkeer. Op ludieke manieren worden de jonge verkeersgebruikers gewezen op gevaarlijke situaties in het verkeer, zoals gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, fietsverlichting, fietsgedrag, etc.