Basis/Kader Kansklas

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. (zie eerder)
Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

Basisberoepsgerichte/ kaderberoepsgerichte leerweg
De kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de kader beroepsgerichte leerweg willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen.

In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het hoogste niveau, om zich voor te bereiden op de overstap naar dat hogere niveau. Wanneer blijkt dat de stof en toetsing buiten het bereik van de leerling ligt, blijft de leerling in de klas, en gaat verder op het lagere niveau.

Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de keuze gemaakt voor de kader - of de basis beroepsgerichte leerweg. In leerjaar 2 is er na de 1e periode nog één mogelijkheid tot opstromen.

Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:

• Produceren, Installeren & Energie
• Mobiliteit & Transport
• Dienstverlening & Producten